Onderhoud is behoud, ook als het om uw dak gaat

Onderhoud is nodig om lekkages en wateroverlast op de daken te voorkomen. Daken zijn uitgerust met afvoer- en overloopsystemen. Indien deze afvoersystemen niet regelmatig worden gecontroleerd kunnen vuil en bladeren de afvoer blokkeren. Hierdoor kan regenwater niet via de juiste manier worden afgevoerd, waardoor het dak extra wordt belast. Dit kan leiden tot een spontane lekkage en de kans op breken of instorten is dan zelfs reëel. Ook heeft vuil op het dak een grote invloed op de levensduur van de dakbedekking.

Leemans Dakwerken zorgt voor het onderhoud en voert in overleg met u inspecties uit. Wij doen aan ontzorgen door het onderhouden van uw dak. Als u uw dak met enige regelmaat laat controleren, verkleint dit de kans op lekkage en schade aanzienlijk.

Tevens kunt u ons bellen voor het schoon- en leegmaken van dakgoten, het schoonmaken van boeidelen en het reinigen van zonnepanelen.